top of page

Digital produktudvikling

Uvildig rådgivning indenfor digital produktudvikling kan betale sig, fordi en bedre forståelse af til- og fravalg undervejs betyder færre tilbageløb, en bedre udnyttelse af ressourcer og i sidste ende et bedre produkt med færre dyre udviklingstimer.

Jeg tilbyder uvildig rådgivning og sparring til hele udviklingsprocessen. 

Ofte er det udbyderen af et projekt, som rådgiver om alt fra scoping til udviklingsproces og teknologivalg. Jeg tilbyder at sidde på din side af bordet, hvor jeg kan hjælpe med at danne et overblik over en proces, som kan være svær at gennemskue, hvis man ikke har så mange digitale projekter under bæltet. Formålet er at klæde dig på til at træffe informerede beslutninger undervejs.

Jeg rådgiver overordnet indenfor nedenstående områder, men har du en konkret sag, hvor du har brug for sparring, kan du sende en forespørgsel til ditte@beyondthecode.dk.

MVP & ROADMAP

Ved opstarten af et agilt udviklingsprojekt defineres et Minimal Viable Product (MVP). Det er de funktioner, som er lanceringskritiske for projektet.

 

Få fastlagt projektets MVP og efterfølgende roadmap efter agile principper eller få lavet et review på den eksisterende backlog og udviklingsplan.

 

Formålet er at planlægge projektet efter tidlig værdi versus omkostninger. Samtidigt sættes projektets fremtidige retning.

ESTIMERING & KRAVSSPECIFIKATION

Et retvisende estimat af et projekts omkostninger er afhængigt af en velbeskrevet kravsspecifikation.

Få hjælp til at formulere en kravsspecifikation og support til at få estimeret projektet.

Formålet er at sikre velfungerende kommunikation mellem kravstiller og udviklerteam og et velfunderet estimat.

UDVIKLING, TEST & DISTRIBUTION

I løbet af et udviklingsprojekt vil der i langt de fleste tilfælde opstå ændringer.

Få hjælp til at forstå og håndtere ændringer og kvalitetssikring i et udviklingsprojekt samt støtte til at sikre, at du har indsigt og ejerskab over løsningen.

Formålet med den løbende styring af udvikling, testforløb og distribution er at sikre den rette balance mellem nødvendige ændringer, projektets omfang og deadline.

KURSUS: DIGITAL PROJEKTLEDELSE

Projektledelse af digitale produkter eller services har nogle særlige kendetegn. Få et forspring næste gang du bliver sat i spidsen for et digitalt projekt i din virksomhed.

Dette kursus er for dig, som ikke nødvendigvis er uddannet projektleder, men som en gang imellem sættes i spidsen for digitale projekter i forbindelse med dit almindelige virke.

Vi gennemgår faserne i digitale projekter og forudsætningerne for at lykkes med dem. Du vil også blive introduceret til nogle af de vigtigste begreber indenfor agil projektledelse og lære nogle håndgribelige værktøjer.

Kurset har ikke nogen særlige forudsætninger.

Skriv til mig her for at høre mere om dette kursus

bottom of page